Ljubica Jovanović

Mental & Motivational Coach

 езƒл‚а‚ слика за facebook logo езƒл‚а‚ слика за instagram logo

O meni

Tenis koučing

Koučing

Radionice

Blog

Kontakt

Sesije

Team building

Motivacija zaposlenih je ključni faktor uspeha svake kompanije.

 

Od izuzetne je vanosti odravati visoku motivisanost zaposlenih. Raznim koučing tehnikama, kao i upravljačkim alatima pobrinuću se da motivisanost svakog pojedinca unutar tima podignem na najvii mogući nivo.

 

Razvojni zadaci draće dui fokus na cilj i usmeravaće tim ka potrebnim rezultatima. Ukoliko elite da motiviete svoje zaposlene ili da podignete nivo usmerenostima na određeni cilj ili reenje određenog problema, poaljite upit na mail:

ljubica.jovanovic.coach@gmail.com

 

Motivacioni treninzi se mogu odravati grupno, poput jednodnevnog ili viednevnog seminara, ali i na individualnom nivou ukoliko elite da povećate motivisanost i profit jednog odeljenja/sektora.

 

 

 

 

Na osnovu viegodinjeg iskustva odravanja seminara, upravljanja i vođenja timova koji broje vie desetina i stotina članova, zajedničkim konceptom i podizanjem motivacije zaposlenih i menadment tima, povećaćete efektivnost i efikasnost rada, ali i finansije svog preduzeća.

 

 

Vie informacija moete dobiti putem

ljubica.jovanovic.coach@gmail.com

ili

+381 63 8 654 597 (Mob, Viber, Whats App)

 

Saznajte vie

Saznajte vie